Készítette: Négyesi Péter POLBL2informatikatanár-matematikatanár
Témavezetők:
Oláhné Dr. Téglási Ilona egyetemi adjunktus Szakács Tamás egyetemi tanársegéd
Az Euklideszi algoritmust bemutató webalkalmazás A kétváltozós lineáris diofantoszi egyenletet megoldó webalkalmazás Pitagoraszi számhármasokat generáló webalkalmazás Szám összes osztóját meghatározó webalkalmazás Tökéletes számokat generáló webalkalmazás Szám prímtényezős felbontását előállító webalkalmazás Letöltöm/megtekintem a feladatgyűjteményt
Szint:
Matematikai feladatsor összállítása a feladat­gyűjtemény alapján
Kitöltöm a kérdőívet Együttműködés - Chat