Problémamegoldást segítő matematikai szoftver gimnáziumi alkalmazása

A kétváltozós lineáris diofantoszi egyenletet megoldó webalkalmazás

Készítette: Négyesi Péter POLBL2informatikatanár-matematikatanár
Témavezetők:
Oláhné Dr. Téglási Ilona egyetemi adjunktus Szakács Tamás egyetemi tanársegéd

Kérem, adja meg az a, b és c értékeket!

Végeredmény:

A kibővített euklideszi algoritmus táblázatos reprezentációja:

Megoldás:
`x' = x_0 + t b/d, y' = y_0 - t a/d (t in ZZ)`
Értékelés:

Összesítés:
  •